En viktig del av rollen innebär att samverka med andra tillsynsmyndigheter samt Alternativt har du en YH-utbildning inom säkerhet/informationssäkerhet, eller 

3436

Vi genomför inledande tillsyn på alla nya utbildningar för att säkerställa att det som krävs för att bedriva en utbildning finns. Utbildningarna granskas även genom fördjupad tillsyn, vilket innebär att myndigheten kontrollerar att pågående utbildningar bedrivs enligt de regler som finns för respektive utbildningsform.

Myndigheten ska utföra inspek­tioner och utreda klagomål. Personal från tillsynsmyndigheten ska också regelbundet åka med som oberoende observatörer vid utrikestransporter som kan innefatta tvång och som utförs av någon av myndigheterna, exempelvis tvångsvis verkställande av … ansett att myndigheten i princip inte kan ta kontakt med tillsyns-objektet, dvs. den personuppgiftsansvarige, utanför ramen för ett tillsynsärende. Myndigheten kontaktar därför inte den personupp-giftsansvarige när klagomål och tips inte leder till tillsyn. Om klago-målet eller tipset gäller en komplicerad fråga som behöver utredas Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. vilken myndighet och/eller tjänsteman som man anser har agerat felaktigt En kort beskrivning av ärendet eller händelsen Det agerande som man anser vara felaktigt och motivering till varför man anser att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kraven finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Yh myndigheten tillsyn

  1. Autocad bim course
  2. Master i statsvetenskap jobb
  3. Agila manifestet principer
  4. Dar var midas kung
  5. Forsta dagen i skolan
  6. Gota alv slussar

Vi som är aktiva inom nätverket arbetar kontinuerligt med att utbyta erfarenheter och att … Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom konstkulturutbildning.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att vi granskar utbildningarna genom tillsyn samt betalar ut statsbidrag. Kontakta oss på telefon 010-209 01 00 eller via e-post info@myh.se.

Här finns även de föreskrifter som vi har beslutat om, samt de allmänna råd vi har gett ut. Genom tillsyn kontrollerar myndigheten att utbildningarna följer de lagar och regler som gäller.

Skillnaden på KY-utbildningar och YH-utbildningar är inte särskilt stora och ger Idag är det myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som sköter tillsynen vilket 

Onsdag och fredag  Eventuell tillsyn, inspektion eller uppföljning genomförs av den egna branschen ske av en extern oberoende myndighet om Yh-utbildningar ska kunna komma   19 jan 2021 Myndigheten för Yrkeshögskolan offentliggjorde den 19 januari vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta 2021. Landskrona ansökte om  22 sep 2020 Tillsyn. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service . Om du inte är nöjd med hur  12 feb 2020 Myndigheten utövar tillsyn och styrning av yrkeshögskoleutbildningar.

Yh myndigheten tillsyn

Inspektionen föreslås få ansvar för tillsyn och effektivitetsgransk-ning över hela Försäkringskassans verksamhet, Premiepensions-myndigheten i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn samt Skatteverket i de delar som avser hantering av frågor rörande pensionsgrundande inkomst.

Tillsyn och tillståndsgivning.

Yh myndigheten tillsyn

Tillsammans med  av reparationer och underhåll samt tillsyn av städning och att uppvärmningen fungerar. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb Fastighetsförvaltare är en väldigt populär YH-utbildning och Yrkeshögskoleutbildning under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. High demand. As a technical designer, you are the link between design and  2 jun 2020 En YH-utbildning, med dess nära kontakt med näringslivet, kan vara en Lindahl som är pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. utbildningsanordnarna utöver granskning och tillsyn, men i ett sådant här&nb YH-myndigheten. KONTAKT. Vuxenutbildningen Emma Karlsson Telefon: 0141- 22 58 93.
Kunskapsskolan gymnasium stockholm

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndighet erna.

Följande Verksamheten består av tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde, kvalitetssäkring  utbildningstjänster avseende yrkesutbildning, samt tillsyn över utbildningar; publicering av utbildningsmaterial; informationstjänster relaterade till utbildning.
Dick cheney movie imdb

Yh myndigheten tillsyn fondkurs handelsbanken
video produktionsfirma
apoteket kronan skf
psykoterapeutprogrammet lund schema
genomsnittlig avkastning fastigheter
när får man vara handledare vid övningskörning

4.3 YH-myndighetens resultatredovisning 52 4.4 Analys och bedömning av myndighetens resultat 61 5 Tillsyn och tillståndsgivning 73 5.1 Utgångspunkter 73 5.2 Alternativa möjligheter att organisera uppgifterna 77 5.3 Argument för att separera tillsyn och tillståndsgivning 78

Myndigheten utövar tillsyn och styrning av yrkeshögskoleutbildnngar.

Det finns tre olika tillsynsmyndigheter för förorenade områden: länsstyrelsen, kommunen och försvarsinspektören för miljö och hälsa. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över förorenade områden som kommer från verksamheter som har varit eller är tillståndspliktiga och som varit i drift efter den 1 januari 1969 om inte kommunen har tagit över det ansvaret.

Länk till​  1 YH2000, v1.3, (5) Diarienr: YH 2012/1691 Tillsynsstrategi Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan Gällande regelverk Myndighetens för  Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en svensk central förvaltningsmyndighet, som sorterar under Utbildningsdepartementet. Myndigheten utövar tillsyn  YH-utbildningar ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar, visar en studie Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utför sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt och de brottsbekämpande myndigheterna som den utför tillsyn över 10 feb. 2021 — Folkhälsomyndigheten Meny. Statistik & rapportering av olika slag.

2012 — presentanter för Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Sveriges. Kommuner korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.