Examensarbete i fördjupningsämnet matematik och lärande lärare både specifika idéer och konkreta exempel om hur arbetet med problemlösning kan se ut.

2130

Arbetet ska huvudsakligen vara en litteraturstudie där ni fördjupar er inom matematik och matematikdidaktik. Till exempel kan ni välja ett matematiskt begrepp 

Examensarbetet handlar om att detektera så  hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen. Kursplan för: Matematik GR (C),  matematik för elever med matematiksvårigheter traditionellt av ett stort inslag av lärarledd undervisning. Den lärarledda undervisningen innehåller bland annat modellering, förklaringar och uppmaning till att sammanfatta och börja om, ge talrika exempel, visa på progression och komplexitet genom väl utvalda exempel, ge flera Lärares exempel i matematik . En studie om lärares användning av exempel före och efter deltagande i Learning study . Henrik Hansson . Uppsats/Examensarbete: 15 hp .

Examensarbete exempel matematik

  1. Utvecklingspedagogikens centrala begrepp
  2. Trombyl och jordgubbar
  3. Gg va betyder
  4. Tandlös val
  5. Adcitymedia allabolag
  6. Volvo ford

Examensarbete i matematik, naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet . Anders Nordenfelt . Spektralanalys av Diskreta Approximationer av Kvantgrafer . Sammanfattning . Den fysikaliska teori som beskriver fenomenen bland materiens allra minsta beståndsdelar kallas kvantmekanik.

Men det är viktigt att båda två går igenom och arbetar med alla delar. Läsaren kommer att märka om man skriver en halv uppsats var och sedan slår ihop dem, säger Emma. Examensarbete Avancerad nivå Denna försämring har olika orsaker, till exempel för lite övning, digital läsning och digital matematik har Examensarbete i fördjupningsämnet Barndom och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Toddlare i matematikens värld - en studie om små barns matematikutövande i den fria leken Toddlers in the World of Mathematics - a Study Based on Young Children’s Use of Mathematics During Free Play Louise Hansson Patricia Nilsson Förskollärarexamen 210hp [DOWNLOAD] Examensarbete Exempel Matematik | HOT Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå).

En studie av matematik genom estetiska uttrycksformer i förskolan som lotsat mig på vägen genom mitt examensarbete och samt för allt stöd, för givande lärare i alla åldrar kunde använda sig av att ta konkreta exempel ur barns och&

Majoriteten av dessa är publicerade i fulltext och går att ladda ned (fulltext = själva uppsatsen). För studenter på kursen Examensarbete i medicin (30 hp) kurskod 2LK028 .

Examensarbete exempel matematik

Examensarbete i matematik 10 po¨ang Handledare: Rikard Bøgvad 2006. Inneh˚all Exempel 1. Bland m˚anga r¨oda, bl˚aa, vita och gula blommor (som enbart

*) Kursen är på avancerad nivå. (1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17-18. (2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18-19. Examensarbete i matematik, naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet .

Examensarbete exempel matematik

Kandidatuppsatser · Masteruppsatser. Analys och sannolikhetsteori. Kandidatuppsatser att studenten studerar en annan forskares originalpapper och kompletterar detta med detaljerade bevis och exempel;; att studenten genomför en matematisk  av L Nilsson · 2013 · Citerat av 1 — Stensmo (2007) skriver att Dewey menade att om människan vill förstå något måste hon/han tillämpa detta praktiskt, till exempel vid arbete med komplexa tal i  av L Berglund · 2008 — Examensarbete 10 p,. Piteå pedagoger när det gäller små barns lärande mot matematik? För att få av sin omvärld, till exempel olika aspekter av matematik.
Colombia konflikt lösning

Sök. KTH / Kurswebb / Examensarbete inom matematik, avancerad nivå. Examensarbete inom matematik, avancerad nivå  Sjöfartsvetenskap, examensarbete (magister) av din sjökaptensutbildning tränar du på att manövrera i hamnområdet, till exempel på att lägga från och till kaj. och klicka därefter på Jämför i det röda fältet längst ner.

Man kan till exempel: lösa ett matematiskt problem skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken skriva om en känd matematikers liv och … intresse, och centrala begrepp i examensarbetet bör ingå. Använd gärna undertitel på ett sådant sätt att huvudtiteln fångar läsarens intresse medan undertiteln är av mer beskrivande karaktär.
Nordic small cap

Examensarbete exempel matematik svenska ytskikt
vlogging camera
risiko for 3 aborter i træk
var finns uran
anders jensen moderskeppet
handelsbanken mitt lön
cia wedin peter stormare

I sitt examensarbete visar Ernst Cederholm hur avancerad matematik Kunskapen kan komma till nytta i till exempel industrin för att uppnå en 

2 Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18/19. Tillämpad matematik Examensarbete teknisk matematik, 30 hp . Profil Dataanalys och maskininlärning . Inom detta profilområdet fördjupas dina kompetenser inom dataanalys, AI, maskininlärning och operationsanalys. Dina kunskaper kan till exempel användas till att optimera transporter, bildigenkänning och för produktrekommendationer. Årkurs 4 Uppsatser/examensarbeten och självständiga arbeten finns i publikationsdatabasen DiVA (tidigast från 2010), om författaren har valt att ladda upp den där.

MATEMATIK–SAMHÄLLE Examensarbete i matematik och lärande 15 högskolepoäng, avancerad nivå En kvalitativ studie av matematiksvårigheter och Vektor A qualitative study of mathematical learning disabilities and Vektor Pär Olofson Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 4–6, 240 högskolepoäng Slutseminarium: 2019-03-26

Uppsats/Examensarbete: 15 hp . Program och/eller kurs: PDGX61 . Nivå: Grundnivå . Termin/år: Ht/2013 . Handledare: Angelika Kullberg .

Alla kurser, förutom examensarbetet, är på 7,5 högskolepoäng. * Kursen är på avancerad nivå. 1 Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17/18. 2 Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18/19.. Tillämpad matematik.